Soci

Tipus soci/a

Quota Trimestral

Jubilat/da

Gratuït

EIR / estudiants

10 €

Soci/a

15 €

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En virtut del que disposa el Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 2016/679 UE del 27 d’abril, l'informem que mitjançant la formalització del present formulari les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de l'Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL), amb la finalitat de poder atendre la seva petició, així com per mantenir-vos informats sobre qüestions relatives a l'activitat de l'ACITSL i els seus serveis. Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@acitsl.org o bé mitjançant escrit dirigit al carrer de pujades, 350. 08019 Barcelona.

 

Declaro conèixer la política de privacitat.

 

FORMULARI DE SOCI/A

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro conèixer la politica de privacitat