Prescripció Infermera

El Govern publica elDecret d'acreditació d'infermeres i infermers.

Aquest decrret regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indiciació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.

 

Decret: Decret 180/2019 procediment d’acreditació de les infermeres per a la prescripció


Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’interacció

Aquest document elaborat pel COIB i adoptat pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, conté la llista de medicaments, subjectes o no a prescripció mèdica, que s’ha pogut constatar formen part de la pràctica infermera habitual en l’àmbit de cura de ferides, estomes, dolor i emergències. En el document s’evidencia el curs, l’assignatura i la universitat on es proporciona la formació en el Grau d’Infermeria.  Aquest treball respon als requeriments d’identificació dels estàndards de coneixement que exigeix el projecte de Decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers, elaborat des del Departament de Salut i en tràmit d’aprovació. 

Document: Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’interacció


Projecte de decret català de regulació del procediment d'acreditació per dispensació de medicaments.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, una vegada reunits amb totes les Societats Científiques, en la qual ha participat la nostra associació, ha publicat l’escrit formal d’al·legacions al Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà, amb la finalitat de millorar-ne algun aspecte.

Facilitem els enllaços a la informació:


Informació de la Comissió de Crisi sobre la prescripció infermera.

En la reunió de la Comissió de crisi del dia 25/01/2019, on participa molt activament l'ACITSL com a representant de l'especialitat d'infermeria del treball, es va analitzar el Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les infermeres i infermeres per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

També el Departament de salut posa a informació pública el projecte de decret que estableix el procediment necessari perquè les infermeres que compleixin els requisits que estableix la normativa estatal es puguin acreditar per prescriure, i que han de desenvolupar, també, totes i cada una de les Comunitats Autònomes en el marc de les seves competències. 

Així mateix, el dia 30 de gener de 2019, es farà una sessió de treball amb les societats científiques representatives de les especialitats infermeres (inclosa l'ACITSL), per debatre i compartir aquells aspectes claus del projecte de decret, i del seu desenvolupament, així com del procés participatiu i de consens encetat pel Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, per determinar i concloure la definició del model especialista infermer a Catalunya.

Documentació de treball

 

Circular del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya sobre el posicionament al Reial-Decret de prescripció infermera.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha fet públic un posicionament sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es modifica el Reial-Decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.

Cliqueu aquí per veure el document de posicionament

 

El COIB desgrana el Reial Decret de la prescripció Infermera.

Després de quasi tres anys d’espera, avui entra en vigor les modificacions al Reial Decret de Prescripció Infermera i que arriben per posar fi a la situació insostenible en què es va deixar a les infermeres i infermers de tot l’Estat.

Entrem al detall del text per conèixer quines són aquestes modificacions.

 

El Consell de ministre aprova la modificació del Reial Decret de prescripció infermera.

Avui s'ha publicat el Decret que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part dels infermers. A l'espera d'1 Anàlisi més acurada, us fem a mans el text del Reial Decret 1302/2018, de 22 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 954/2015, de 23 d'octubre.

Cliqueu aquí per veure el Decret