Notícies 02/21

NOTÍCIES


Des d’ACITSL vam estar presents al webinar que el passat divendres dia 5 va organitzar el Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres/ers de Catalunya, amb títol “Desplegament de la Prescripció Infermera. Targeta Digital per a la Recepta Electrònica”.

L’acte va tractar els antecedents i marc normatiu del projecte, així com el tràmit per obtenir l’acreditació, el circuït de sol·licitud de signatura electrònica, l’obtenció de la targeta digital i el model de recepta electrònica.


En quant a desplegament del projecte, es va exposar la priorització inicial en les infermeres que ja accedeixen a dia d’avui al SIRE (Sistema Integral de Recepta Electrònica) i que principalment correspon a l’àmbit públic del SISCAT, però va quedar ben clar que la prescripció és una competència inherent a la professió, inclosa la nostra especialitat d’infermeria del treball.

Els materials divulgatius del webinar, així com tots aquells que ACITSL consideri d’interès pels seus associats, es remetran oportunament a tothom.


Així mateix, i des de la Junta ACITSL, assumim el compromís de tutorització de tots els dubtes que els nostres associats disposin sobre el projecte d’implantació de la prescripció infermera, i com aquesta s’integra en la pràctica habitual dels nostres llocs de treball com infermeres especialistes.


5 febrer, 2021