COMUNICACIONS

Enviar Comunicacions

Clica al botó

Dates importants


9 d'octubre de 2019. 
Fi de quota d'inscripció en primer termini


14 d'octubre de 2019

Tancament envio de comunicacions.


COMUNICACIONS


Normes generals per presentar comunicacions científiques.

 • Només s'acceptaran aquells treballs originals que no hagin estat objecte de publicació en revistes ni objecte de presentació en altres congressos i / o premis.
 • Els resums dels treballs acceptats seran valorats pel Comitè. L'organització es reserva el dret d'edició i/o la seva publicació de les comunicacions.
 • L'organització podrà rebutjar qualsevol comunicació que no s'adapti a les normes exposades.
 • El nombre màxim d'autors per treball es limita a sis (autor principal de + 5 coautors).
 • L'acceptació o rebuig dels treballs es notificarà per correu electrònic a l'autor principal, per la qual cosa és requisit indispensable indicar una adreça de correu electrònic en remetre els resums a través del formulari web de la Jornada.
 • El dia i l'hora assignats per a la presentació dels treballs acceptats, es comunicarà a l'autor prèviament.
 • És requisit indispensable per poder defensar la comunicació acceptada estar inscrit a la Jornada.
 • Les comunicacions optaran als premis.
 • Per poder optar als premis, serà indispensable la defensa de la comunicació a la Jornada.
 • Els membres del Comitè podran presentar treballs científics en qualsevol de les seves modalitats, però no podran optar als premis d'aquesta convocatòria, ni participar en la seva avaluació.
 • Els resums dels treballs s'enviaran exclusivament en format digital a la secretaria de la Jornada seguint els passos que s'indiquen al formulari de la web www.acitsl.org
 • Les modalitats a què es pot optar per presentar els treballs són les següents: comunicació i pòster. Els autors hauran d'indicar a quina modalitat opten els treballs presentats
 • La temàtica dels treballs presentats a la Jornada és lliure, tot i que haurà d'estar directament relacionada amb la infermeria del treball o qualsevols dels seus àmbits preventius.


Contingut i format dels resums.


 1. La data límit per l’enviament de comunicacions científiques és el: 14 d'octubre de 2019.
 2. No s’acceptarà com a valid l'enviament per correu postal, ni per correu electrònic.
 3. El número màxim de paraules seran 250.
 4. Estructura 
  • Títol (majúscules).
  • Introducció.
  • Objectius
  • Metodologia.
  • Resultats.
  • Conclusions. .
 5. Indicar paraules Clau (de 3 a 5).
 6. Cal marcar l’opció del format en que es desitgi presentar la comunicació científica. (comunicació o pòster).Aceptació i presentació de les comunicacions aceptades.


 • S’informarà per correu electrònic de la correcta recepció per part de l’autor que presenta la comunicació, de l’acceptació, així com de les instruccions, i el dia i hora per presentar-la.