Objectius

OBJETIUS


 • Ser referent en l’especialitat d’Infermeria del Treball a Catalunya.

 

 • Vetllar pel futur de la professió amb un posicionament davant de qüestions de  desenvolupament  de l'especialitat.

 

 • Representar i defensar davant les institucions els interessos de les infermeres i infermers del treball.

 

 • Propiciar accions pel desenvolupament professional i competencial de les infermeres del treball.

 

 • Promoure relacions d’intercanvi amb entitats professionals nacionals i internacionals.

 

 • Assessorar en la resolució de dubtes relacionats amb la salut laboral, i la resta d'especilitats preventives.

 

 • Treballar per definir un catàleg de serveis de l'especialitat com a infermeres del treball.

 

 • Donar suport en l'ús de la taxonomia infermera i la prescripció infermera en l'àmbit laboral.

 

 • Potenciar la formació continuada. Proporcionar als associats la formació  adequada a les demandes del col·lectiu infermer.

 

 • Vetllar pel desplegament de les competències de la nostra especialitat.

 

 • Reivindicar la formació EIR  per tal de garantir la qualitat de l’assistèncial a les empreses.

 

 • Garantir la representativitat d’infermeres en tots el àmbits de gestió de polítiques sanitàries amb poder de decisió.

 

 • Promoure les relacions amb altres associacions científiques que afavoreixin el desenvolupament professional.

 

 • Liderar les noves línees d'acció de l’especialitat.