Vacunació

REUNIÓ ASSOCIACIONS AMB LA CONSELLERIA DE SALUT
(15/01/2021)


La Consellera de Salut ens va convocar a les societats científiques a
una reunió amb el Departament de Salut amb l'objectiu de comunicar-nos l'estratègia de
de vacunació contra la COVID-19 i mantenir una comunicació molt més estreta amb les
societats científiques arran de la pandèmia.


En la reunió van participar la Dra. Cabezas, subdirectora general de Promoció de la
Salut, la Dra. Montserrat Gea, directora general de Professionals de la Salut i la Sra.
Anna Buisan del Àrea de Ciutadania i Innovació del Servei Català de la Salut.