Objectius

Follow us:

Email: info@acitsl.org

ACITSL


ASSOCIACIÓ CATALANA D'INFERMERIA DEL TREBALL I SALUT LABORAL

OBJECTIUS


 • Ser referent en l’especialitat d’Infermeria del Treball a Catalunya.
 • Vetllar pel futur de la professió amb un posicionament professional davant de qüestions de  desenvolupament  de l'especialitat.
 • Representar i defensar davant les diverses administracions i institucions els interessos de les infermeres i infermers del treball, i de l'especialitat
 • Propiciar accions pel desenvolupament professional i competencial de les infermeres del treball.
 • Promoure relacions d’intercanvi amb entitats professionals nacionals i internacionals.
 • Assessorar  sobre la resolució de dubtes relacionats amb la salut laboral, i la resta d'especilitats preventives.
 • Treballar per definir un catàleg de serveis de l'especialitat com a infermeres del treball.
 • Donar suport en l'ús de la taxonomia infermera i la prescripció infermera en l'àmbit laboral.
 • Potenciar la formació continuada. Proporcionar als associats la formació  adequada a les demandes del col·lectiu infermer.
 • Vetllar pel desplegament i posada en marxa de les competències de la nostra especialitat.
 • Reivindicar la formació EIR  per tal de garantir la qualitat de l’assistèncial a les empreses.
 • Garantir la representativitat d’infermeres en tots el àmbits de gestió de polítiques sanitàries amb poder de decisió.
 • Promoure les relacions amb altres associacions científiques que afavoreixin el desenvolupament professional.
 • Liderar les noves línees d'acció de l’especialitat.