Contacte

Follow us:

Email: info@acitsl.org

ACITSL


ASSOCIACIÓ CATALANA D'INFERMERIA DEL TREBALL I SALUT LABORAL

CONTACTEPolítica de privacitat: En virtut del que disposa el Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 2016/679 UE del 27 d’abril, l'informem que mitjançant la formalització del present formulari les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de l'Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL), amb la finalitat de poder atendre la seva petició, així com per mantenir-vos informats sobre qüestions relatives a l'activitat de l'ACITSL i els seus serveis. Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@acitsl.org o bé mitjançant escrit dirigit al carrer de pujades, 350. 08019 Barcelona.


Queda totalment prohibida la utilització d'aquest correu per a l'enviament de publicitat no sol·licitada.

Direcció.


Carrer Pujades, 350


08019 BarcelonaINFORMACIÓ

info@acitsl.org

FORMULARI DE CONTACTE


 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved